Skrift på gravstein


Det er flere viktige elementer en må tenke på ved valg av skrift på gravstein, blant annet om det skal inngraveres flere navn på senere. I tillegg er det viktig å tenke på hvordan font og farge vil passe inn i forhold til gravsteinens farge og steintype.

S

Skrift på gravstein


Ved valg av skrift på gravstein er det noen som kun ønsker navn og dato, mens andre også ønsker å inkludere minneord. Det peneste resultatet på gravsteinen får du når fargen på skriften er den samme som på ornamenteringen. For et godt resultat er det derfor viktig å tenke på gravsteinens farge og steintype før skriftens font og farge velges.

Eget valg for utforming av skrifttype

Fonten til gravsteinen kan være akkurat slik du selv ønsker, da alle fonter brukes på våre modeller. Den kan være inngravert, ha løse bokstaver eller sammenhengende tekst. Vi kan også utforme avdødes egen håndskrift på gravsteinen. Nedenfor ser du et utvalg fonter.

Det beste valget for skrifttype på gravstein

Det er viktig å ta steintypen i betraktning ved valg av font til gravstein. Vi anbefaler følgende:

  • På ru stein og stein med mye mønster og sjatteringer, vil en enkel skrifttype gi det beste resultatet.
  • På polert og mattslipt stein vil alle skrifttyper gi et godt resultat.

Fargevalg til nedsenket/sandblåst skrift

Her er det viktig å ta fargen på gravsteinen som utgangspunkt for hvilken farge på skriften som velges. For å oppnå et tydelig og godt resultat anbefaler vi å bruke følgende:

  • Lys stein: Sort lakk.
  • Mørk og rød stein: Gull, lys grå-, hvit- og sølvlakk.

Gull bør for øvrig kun anvendes på polerte og mattslipte flater.

skrift på gravstein

Uthevede bronsebokstaver

For valg av bronsebokstaver kan du se utvalgte fonter i egen katalog. Basert på gravsteinens farge, anbefaler vi følgende type bronsebokstaver for et godt resultat:

  • Mørk stein: Gullforgylte bronsebokstaver.
  • Lys stein: Vanlige bronsebokstaver.
  • Rød stein: Vanlige eller gullforgylte bokstaver.

Ved bruk av gullforgylte bronsebokstaver, bør også eventuelt ornamentikk være gullforgylt.

Valg av minneord

Minneordene på gravsteinen velger du selv. Det er viktig å ta hensyn dersom gravsteinen skal få flere navn inngravert senere. I disse tilfellene er det lurt å unngå å inkludere ordene DITT eller DU i minneordene. Du kan lage minneord selv, eller velge noen fra forslagslisten vår nedenfor.

I vårt utformingsverktøy kan du teste hvordan resultatet av gravsteinen vil bli med de ulike skrifttypene, fargene og selvvalgte minneord, samt ornamenter. Dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning, kan du ta kontakt med oss.

Forslag til minnetekst

Fred over minnet

Vi møtes igjen

Velsignet være minnet

Elsket og savnet

Høyt elsket – dypt savnet

Takk

Takk for alt

 

 

 

Fred

Hvil i fred

Alt av nåde

Minnes i kjærlighet

Fred i Jesu navn