Gravsteiner


Vi leverer norskproduserte gravsteiner som er hentet fra steinbrudd i Norden. Dette er vakre steiner som alle får individuelle uttrykk basert på valg av overflatebehandling. Hver steinsort innehar naturlige variasjoner, noe som gir gravsteinene unike og varierende farger og mønstre.

G

Gravsteiner


Vi har et bredt sortiment av gravsteiner, der alle modeller kan leveres i alle våre steinsorter og teknikker (unntatt grå granitt råsatt). Våre overflatebehandlinger er polert, mattslipt, sandblåst, finhogd, flammet og råsatt. Vi tilbyr også et utvalg av skrift og ornamenter. Nødvendighet for type vedlikehold av gravsteinen varierer etter den valgte typen.

Nyttig informasjon om våre gravsteiner

Stein er et naturlig materiale, noe som gjør at ingen steiner er like. Dette vil gi en variasjon av farger og mønstre på steinene, som gjør at sluttresultatet derfor aldri vil bli eksakt som vist på bilde ved bestilling. Alle modelltypene våre kan leveres i forskjellige størrelser basert på om den skal stå på en kistegrav eller urnegrav.

Alle våre gravsteiner er norskprodusert, og vi tilbyr 20 års opprettingsgaranti.

Les mer om vedtekter og utforming av gravsteiner under våre gravsteiner.

Et uttrykk for minnene

Gravsteiner skal være et uttrykk for minenne om den avdøde, der valg av stein, form, skrifttype og ornamenter vil påvirke hvordan den fremstår. Den kan være røff og ubehandlet, elegant og nedtonet, sterk og markant, eller dekoreres på mange andre forskjellige måter. Det er også viktig å ta gravstedets beliggenhet og lysforhold i betraktning, da dette kan ha en innvirkning på hvordan den oppleves.

Gravsteinen vil ofte få patina og forandre seg over tid. Ønsker du derfor en stein som ser mer naturlig ut, kan du velge en matt/ru overflate som etterhvert vil «gro» litt til dersom du ikke vasker den. Ønsker du ikke denne naturlige patina, må steinen vaskes jevnlig.

Oppsett av gravsted

Vedtekter for oppsett av et gravsted er forskjellig for ulike kirkegårder og kommuner. Det kan være egne regler for hvilke gravstøtter det skal benyttes, og forskjell på om det er en kiste- eller urnegrav. Eksempelvis må alle kistegraver ha synlig sokkel ved oppsett av gravsted i Oslo. Med dette kommer det en tillegg i prisen på kr 2 500,-. Sjekk derfor hvilke regler som gjelder på gravlunden i din kommune.

Vi kjenner til vedtekter for gravlunder og kirkegårder på Østlandet, og besørger nødvendige søknader om oppsett av gravminne.

Utformingsverktøy og vedlikehold

Dersom det er et ønske utenfor de nevnte løsningene på våre nettsider, kan du med vårt utformingsverktøy designe gravsteinen selv. Deretter kan du sende inn en bestilling direkte fra verktøyet. Ved å ta kontakt med oss, kan vi også veilede deg og gi deg råd gjennom prosessen.

For eksisterende gravsteiner, tilbyr vi også ny inskripsjon, samt oppretting og oppussing.

Priser ved ny stein

  • Et navn og dato.
  • Skjult sokkel med bolter.
  • Ornament som vist avbildet på steinen.
  • Oppsetting på gravstedet.
  • Søknad til Gravferdaetaten/Kirkevergens kontor om godkjenning og tillatelse til oppsetting.
  • 20 års opprettingsgaranti.

Priser ved gammel stein

  • Vi setter inn inskripsjon i gammel stein, og kan tilby omarbeiding av stein.
  • Ved vanlig inskripsjon er frakt og vask inkludert.
  • Er det kun oppussing av stein, kommer frakt og vask i tillegg.