Jolstad gravstein


Måling av dekor på gravstein

Måling av dekor på gravstein